Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Van vrijwilligers worden naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers, beschikbaarheid cq inzetbaarheid om te spelen vastgelegd. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de spellen en het vervoer naar de spellocaties goed in te plannen. Voorts worden IBAN nummers en andere informatie mbt onkostenvergoedingen vastgelegd om de administratie dienaangaande goed te doen verlopen. Aan alle vrijwilligers actief bij de Stichting is gecommuniceerd wat van hen is vastgelegd en waarom en allen hebben hier toestemming voor verleend.

Als vrijwilligers opzeggen en stoppen met hun vrijwilligerswerk worden al hun persoonsgegevens m.u.v. hun naam verwijderd.

Van donateurs worden naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres vastgelegd. Deze worden conform de wettelijke voorschriften bewaard zolang de persoon donateur is.

Van deelnemers aan griezeltochten worden naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer vastgelegd. Deze gegevens zijn nodig voor een adequate planning en indeling van de tocht en bovendien is het telefoonnummer nodig om deelnemers aan de tocht in geval van calamiteiten te waarschuwen.
De gegevens worden bewaard om deelnemers het volgend jaar voorrang te geven bij inschrijving voor de nieuwe tocht.

Met uw toestemming versturen we aan vrijwilligers en donateurs wij e-mail nieuwsbrieven. Voor de aanmelding van onze nieuwsbrief vragen wij een e-mailadres dat alleen gebruikt wordt voor het versturen van nieuwsbrieven, tenzij voor bovenstaande doelen het e-mailadres ook is verstrekt.
Wilt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief? Dan kunt u hiervoor ons contactformulier gebruiken of een e-mail terug sturen na ontvangst van een nieuwsbrief.

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf. Daarnaast heeft ook onze websitebeheerder (tevens de host van de website) slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van het beheer.

Op de website worden de bezoekers niet gevolgd t.b.v. reclamedoeleinden via tracking cookies en andere volgtechnieken. De website gebruikt wel functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn nodig voor de werking van onze website en het bijhouden van statistieken.
IP adressen worden vastgelegd voor het bijhouden van bezoekersstatistieken, het opsporen van misbruik en voor misbruikpreventie. De statistieken worden geanonimiseerd en niet gedeeld met andere partijen.

Vragen of klachten

Als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen of als u vragen of klachten heeft over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Stichting Samen Spelen via ons contactformulier.

Datum laatste wijziging 18 juni 2018