Voorwaarden Samen Griezelen

Betalingsreglement

Nadat u een evenement bij de Stichting Samen Spelen heeft gereserveerd, ontvangt u een betalingsverzoek. Met het betalen van dit verzoek, bevestigt u uw komst.

De betaling dient uiterlijk 2 maanden voor de uitvoering volledig betaald te zijn.

Bij reservering binnen 2 maanden voor de uitvoering dient het volledige bedrag binnen 1 week na betalingsverzoek betaald te zijn.

 

Annuleringsreglement

Voor annulering van de reservering gelden de volgende bepalingen:

  • Bij annulering van meer dan 2 maanden voor de datum van uitvoering is de annulering kosteloos.
  • Bij annulering van meer dan 1 maand voor de datum van de uitvoering berekenen wij 25% van het betalingsverzoek.
  • Bij annulering van meer dan 3 weken voor de datum van de uitvoering berekenen wij 50% van het betalingsverzoek.
  • Bij annulering van meer dan 14 dagen voor de datum van de uitvoering berekenen wij 65% van het betalingsverzoek.
  • Bij annulering van meer dan 7 dagen voor de datum van de uitvoering berekenen wij 80% van het betalingsverzoek.
  • Bij annulering van 7 dagen of minder voor de datum van de uitvoering berekenen wij 100% van het betalingsverzoek.

 

Voor wijziging van het aantal personen geldt het volgende

  • Indien het aantal personen wordt uitgebreid, dient de uitbreiding per ommegaande betaald te worden. U ontvangt daarvoor een aanvullend betalingsverzoek.
  • Voor wijzigingen binnen 2 maanden vanaf de datum van uitvoering die overeenkomen met het annuleren van een of meerdere personen gelden per persoon de percentages uit bovenstaand annuleringsreglement.

 

Extreme weersomstandigheden

Wanneer als gevolg van extreme weersomstandigheden het door de boswachters verboden of ontraden wordt het bos te betreden, zal de tocht geannuleerd worden en 1 week worden opgeschoven.

Indien u niet in staat bent om dan aan de tocht deel te nemen, zal u volledig gecompenseerd worden voor de reeds door u aan de Stichting Samen Spelen betaalde kosten.

Bij alle andere weersomstandigheden vindt de tocht gewoon doorgang.